CCPB bestyrelse

 

Formand, Webansvarlig og PR:       

Birgitte Gundorph Olsen

Bestyrelsesmedlem og Sekretær:   

Niels Braustein

Kasserer:                                      

Martin Grove Christensen

Bestyrelsesmedlem:                      

Emil Heide

Bestyrelsessuppleant:   

Jette Ernst Tyler