CCPB bestyrelse

 

Formand, Webansvarlig og PR:       

Birgitte Gundorph Olsen

 

Bestyrelsesmedlem og Sekretær:   

Niels Braustein

 

Kasserer:                                      

Thomas Raun-Petersen

 

Bestyrelsesmedlem:                      

Emil Heide

Jette Ernst Tyler

 

Bestyrelsessuppleant: